Extrema byggmaskiner

Förutom de vanliga byggmaskinerna som behövs för att slutföra ett byggprojekt, som lyftkranar, hjullastare och grävmaskiner, behöver en del byggen specialbyggda maskiner för att kunna realiseras.  Man kommer osökt att tänka på bygget genom Hallandsås, där först borren Hallborr och senare borren Åsa fick kämpa sig fram några meter om dagen. Dessa borrar var specialbyggda för projektet vilket är vanligt vid större tunneldrivningsprojekt. Det var likadant vid tunnelbyggena under Engelska kanalen, Stora Bält och för Köpenhamns tunnelbana.

Dessa specialbyggda maskiner är ofta mycket dyra men kostnaden tros ändå vara motiverad i de projekt där man räknar med att vinna ekonomiskt på till exempel tidsbesparingar, minskad bränsleförbrukning eller miljövinster. Borren Åsa kostade 500 miljoner kronor att bygga. Många personer blir inspirerade av dessa byggen, och börjar planera egna byggprojekt, tillexempel för trädgården. Då kan man låna 200000 eller mindre för att komma igång. Det kanske inte räcker till ett brobygge, men kanske för din trädgård, men tänk efter om det är nödvändigt innan du tar ett lån. Andra projekt under senare år som förlitar sig på specialbyggda maskiner är brobyggen. Det finns några maskiner som lyfter de nya brosegmenten på plats. Maskinen bär brosegmenten under sig, glider ut över den del av bron som är färdig, kopplar fast sig vid nästa pelare och sänker ned det nya brosegmentet på sin plats. Dessa maskiner bygger broar förhållandevis snabbt och de används för närvarande på flera platser i Kina, USA, och Brasilien.

En annan specialmaskin för konstruktion är de som snabbt lägger ny järnvägsräls. Dessa maskiner används exempelvis av Colas Rail när de snabbt anlägger nya järnvägssträckor över hela Europa. Maskinerna finns i flera varianter. Dels så finns det en som åker på den färdiga banvallen och portionerar ut syllar med jämna mellanrum, bakom kommer nästa maskin som lägger på rälsen och fäster den vid syllarna. En annan maskinvariant har lastat ett flertal färdigmonterade järnvägssegment, alltså räls som är monterat på syllar. Maskinen kommer åkande på den färdiga rälsen, lägger ut ett nytt segment där rälsen tar slut, fäster det nya järnvägssegmentet vid den befintliga och fortsätter en bit fram och lägger nästa segment. Rallarna från förr skulle baxna om de såg dessa maskiner i aktion. Förr byggdes våra första järnvägar med en hel del muskelkraft, svett, blod, tårar och svordomar.

En ytterligare typ av specialmaskin är de som har konstruerats för att transportera riktigt tunga byggelement eller andra tunga saker till byggplatsen. Dessa används till exempel för att forsla de ovan nämnda brosegmenten fram till konstruktionsplatsen. De har använts i Sverige vid konstruktionen av våra kärnkraftverk, då även vissa vägar anlades för att kunna tåla den samlade vikten av dessa maskiner och deras laster. Det blir allt vanligare att man behöver transportera tunga objekt till byggplatser, det kan röra sig om prefabricerade byggelement, pelare, turbiner, brosegment med mera. I Kiruna transporterar man hela hus inför stadsflytten. Det har skapat en marknad för en handfull bolag som arbetar över hela världen med att sköta om dessa transporter. För deras transportprojekt måste ofta maskinen – fordonet – specialbyggas, eller byggas om för nästa projekt. Framtiden kommer se ännu fler specialbyggda extrema byggmaskiner.

Leave a Reply

mts_best