Byggmaskiner inom VVS

Byggbranschen består av flera områden som på olika sätt spelar en avgörande roll när det gäller byggnation, renovering och reparation. Ett arbetsområde som involveras på flera plan i ett byggprojekt är VVS, vilket står för värme, ventilation och sanitet.

Olika typer av byggmaskiner används inom VVS när det gäller grund- och förarbetet. I den här artikeln berättar vi mer om vilka maskiner som används vid exempelvis dränering. Vi diskuterar även lite kortfattat olika möjligheter för den som väljer att jobba med VVS. Nyfiken? Häng med!

Underhåll och kontroll

I samband med byggnation är det VVS-montörer som installerar värme, vatten och avlopp. Det kan handla om att installera en värmepump, men också själva grundarbetet för att få systemet att fungera. Till det sistnämnda momentet krävs någon form av grävmaskin med rätt funktioner för att kunna gräva i olika typer av terräng och underlag. Bandgrävmaskiner, minigrävare och grävlastare är exempel på byggmaskiner som används vid dikesgrävning och andra typer av dräneringsarbeten.

Den som jobbar inom VVS kan även arbeta med olika former av underhåll och service av fastigheter. Till den här typen av jobb behövs olika typer av mätredskap istället för grävmaskiner. Det kan till exempel vara en obligatorisk ventilationskontroll, även kallad ovk besiktning, vilken syftar till att säkerställa optimala inomhusklimat i svenska fastigheter. Skulle ett ventilationsproblem upptäckas kan det dock bli tal om åtgärder, vilka i sin tur kräver bruk av byggmaskiner. På Boverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring ventilation och inomhusluft.

Maskinkunskaper inom VVS

För att jobba som maskinförare inom VVS behöver du behörighet för att köra tyngre grävmaskiner. Det är även en fördel på många plan att ha en utbildning inom byggsektorn i bagaget. Detta då moment som till exempel dränering ofta är en del av ett stort byggprojekt. Det är viktigt att förstå helheten och hur grundarbetet är avgörande för installationen av olika VVS-system.

Du som vill bredda dina kunskaper som byggmaskinist kan vidareutbilda dig till VVS-montör. I Sverige erbjuds bland annat två års yrkesutbildning efter gymnasiala studier. Har du både behörighet till att köra stora grävmaskiner samt är certifierad för att utföra VVS-installation ökar dina chanser avsevärt att få jobb.

Oavsett vilken typ av arbetsmoment det rör sig om inom VVS gäller det att vara koncentrerad. Den som gräver diken måste arbeta med både hjärna och händer, liksom den som installerar en värmepump. Ny teknik har precis som inom andra områden utvecklat det traditionella VVS-yrket och förnyat arbetsutförandena. Numer finns det exempelvis smarta datoranordningar i värme- och kylanläggningar, men även digitala system till grävmaskiner. Att besitta tekniska kunskaper är med andra ord A och O för den som jobbar med VVS idag.

Är du utbildad VVS-montör i ung ålder finns dessutom goda förutsättningar att vidareutbilda dig till exempelvis ingenjör eller inom någon specialteknisk inriktning.

Leave a Reply

mts_best