Hjullastaren

En hjullastare är en anläggningsmaskin främst avsedd för att lasta och hantera olika lösa material som sand, grus, cement och flis. Med hjälp av hjullastarens skopa, kan en hjullastarförare enkelt lasta material på, till exempel, en lastbil. Hjullastare kan även användas vid snöröjning. De flesta hjullastare kan endast sänka sina skopor några decimeter under markplanet och därför är de inte lämpade för grävarbeten. Hjullastare används i allmänhet inte till tyngre schaktningsarbeten – till sådana arbeten är bandgående bulldozers lämpligare, eftersom de har betydligt bättre markgrepp. Några vanliga hjullastarmärken i Sverige är Volvo, Ljungby Maskin, CAT, JCB, Komatsu och CASE.

Hjullastarna kan användas till mycket

wheel-loader02Hjullastare är mångsidiga och kan använda olika redskap för att utföra många olika arbeten. Det vanligaste redskapet som hjullastaren använder är en skopa. De flesta moderna modeller har dock fästen som gör att de kan använda även andra redskap, som gafflar, plogar, grepar och borstar. Det finns hjullastare med larvfötter, men för det mesta har de hjul. Moderna hjullastare är fyrhjulsdrivna och använder sig oftast av så kallad ramstyrning. Ramstyrning innebär att fordonet böjer sig längs en ledad vridningspunkt när det ska svänga. Själva hjulen svänger inte. Fördelen med ramstyrningen är att hjullastaren kan göra snäva svängar i trånga utrymmen, som exempelvis på byggplatser. Hjullastare används ofta vid byggning och rivning. Skyffla bort rivningsbråte med hjullastaren, bygg nya väggar, köp fönster billigt och bygg nytt. Nackdelen med ramstyrning är att fordonet blir mindre stabilt vid svängar – det är speciellt märkbart om hjullastaren är lastad och gör kraftiga svängar. I värsta fall kan hela fordonet välta vid sådana svängar, om föraren inte är uppmärksam.

Små hjullastare är vanliga i städerna

Det finns hjullastare i olika storlekar och de passar för olika ändamål. De minsta hjullastarna kallas kompakta hjullastare. De har små hjul och används som servicefordon på byggplatser. Kompakta hjullastare används ofta till så kallad finplanering. De kompakta hjullastarna används dessutom för parkarbeten, sopning och snöröjning i stadsmiljöer. En annan typ av hjullastare är de så kallade redskapsbärarna. Redskapsbärare är små hjullastare som, tack vare sina höga hydraultryck, kan utföra truckliknande arbeten. Eftersom hjullastarna går på hjul och är lättare än bulldozers, används de ofta på nyasfalterade vägar och på andra känsliga ytor. Hjullastare har även använts till kriminella syften. Senast i somras användes en stulen hjullastare i en smash and grab-kupp i Stockholm. I den typen av rån kör rånare in det tunga fordonet genom ett skyltfönster eller en vägg, stjäl varor och avlägsnar sig snabbt från platsen. Den typen av brott har tyvärr blivit allt vanligare i Sverige.

 

Leave a Reply

mts_best