Vilka byggmaskiner användes för att bygga pyramiderna?

Pyramiderna i Egypten började byggas under den tredje dynastin som regerade cirka 2680-2150 f.v.t. I början byggdes trappstegspyramider där sidorna inte var jämna. De bestod av flera platåer på varandra som blev successivt mindre. Under farao Cheops regeringstid började man eftersträva att bygga pyramiderna med de relativt släta sidor som vi känner från pyramiderna i Giza.

Man byggde dessa enorma gravplatser för att hedra farao och säkerställa att dennes minne aldrig skulle dö. Pyramiderna vid Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar och fram tills Eiffeltornet byggdes var Cheops pyramid världens högsta byggnad. De största pyramiderna består av flera miljoner stenblock. De lättaste väger ungefär 2,5 ton men det finns stenblock som väger mellan 60-80 ton. Hur kunde man transportera och lyfta dessa enorma vikter utan dagens byggmaskiner? Egyptierna kände inte till hjulet och de hade inga järnverktyg. Man förlitade sig på handkraft.

Den första och största pyramiden vid Giza tros fortfarande ha byggts av slavarbetare. Det trodde man tidigare var fallet för alla pyramiderna utanför Kairo, men man har senare upptäckt staden där byggarbetarna bodde. Fynden i den staden tyder på att det snarare var frågan om yrkesskickliga arbetare av lokalt ursprung som byggde åtminstone de två senare pyramiderna vid Giza. Precis som idag, var tillgången till arbetskrafts ett viktigt ämne i det forna egypten. Idag har vi dock rekryteringsföretag som enkelt erbjuder personal.

Egyptierna hade inga lyftkranar eller hjullastare. De hade varken dynamit eller tryckluftsborrar. De hade däremot sin uppfinningsrikedom och många tusen villiga händer. I Djehutihoteps grav från cirka 1900 f.v.t. finns det en bild som visar hur 172 män släpar en släde med en stor staty på. Denna staty vägde cirka 60 ton. På framkanten av släden står en person och häller en vätska framför släden. Egyptologerna är ganska ense om att det var på detta sätt som stenblocken transporterades från stenbrotten till konstruktionsplatsen. Man har gjort flera försök i modern tid som visar att det är möjligt att släpa de lättaste stenblocken på detta sätt.

För att få upp stenblocken till rätt nivå tror de flesta egyptologer idag att man hade anlagt ramper upp till byggnivån. Hur dessa ramper såg ut diskuteras fortfarande. För att få loss stenblocken ur klippan användes förmodligen olika kopparverktyg. Den kalksten som användes till det mesta av konstruktionen och fasadbeklädnaden kunde lätt bearbetas av kopparverktyg. Till gravkammare och vissa starkare partier av pyramiderna användes dock granit. Dessa block är ofta större, väger mycket mer och har dessutom fraktats ända från Assuan i söder. Den engelske ingenjören Denys Stocks har studerat många uråldriga byggnadstekniker under flera decennier. Han har visat att granitblocken kunde sågas loss med hjälp av en kopparsåg utan tänder. I stället kunde man ha lagt kiselsand mellan ”sågen” och stenblocket. De hårda sandkornen hjälpte till att skära genom stenen. Transporten från Assuan skedde med hjälp av båtar på Nilen.

Leave a Reply

mts_best