Säkerhet vid användning av byggmaskiner

Oavsett om du är nybörjare eller en mer erfaren snickare eller hemmafixare är säkerhet något som du behöver ta på allvar vid maskiner. Oavsett om du köper en begagnad eller ny maskin, eller kanske hyr en, ska du läsa manualen noggrant för att veta hur du ska arbeta och hantera maskinen på ett säkert sätt.

Vanliga säkerhetsfel vid användning av maskiner

Det första som bör nämnas här för hemmasnickare är användningen av handskar vid maskiner som har ett snurrande cirkelsågblad eller ett bandsågblad. Det är faktiskt inte alla manualer för till exempel bandsågar som innehåller information om att handskar inte ska användas. Det står ofta att man ska undvika löst hängande föremål, men inte alltid att man också ska undvika handskar.

Handskar riskerar att fastna i klingan och fingrar eller till och med handen dras med. Har du å andra sidan inte handskar kommer du omgående att dra bort handen instinktivt när du känner smärta.

Hörselkåpor och skyddsglasögon

Även här finns det många brister, särskilt hos hemmafixare. Oavsett om du till exempel svarvar som hobby eller bygger om huset bör du skydda hörsel och ögon. Det står ofta angivet på maskiner vilken ljudnivå de har, och det brukar finnas symboler som visar att du bör använda skyddsglasögon. Gör som det står, är den korta sammanfattningen.

Fungerar det inte med skyddsglasögon ovanpå dina egna glasögon kan du satsa på en ansiktsskärm i stället, så är även hela ansiktet skyddat mot flygande flisor från sten, trä eller metall.

Andningsskydd försummas ofta

Även som hobbysnickare kan man arbeta under längre tid med vissa typer av medel (färger, lim, limfog med mera) som kräver andningsskydd. Läs på behållarna för att få information om vad du ska använda. Förstår du dig inte helt på informationen kan du leta efter det så kallade CAS-numret och fråga en försäljare av andningsskydd för att få tag i det som behövs.

Även om du är hobbysnickare kan du ha stor användning av Arbetsmiljöverkets hemsida där du finner mycket nyttig information, även om säkerhet vid maskiner.

Leave a Reply

mts_best