Hyra eller köpa byggmaskiner?

Har du ett företag så kommer du att behöva ställa dig den här frågan; ska vi hyra eller köpa in ett par maskiner? Det viktigaste för att kunna svara på frågan är att du vet hur mycket du kommer att behöva använda maskinen. Är det en maskin som du kommer ha i flera år framöver så är det troligast bäst att köpa in den. Det kommer att vara det billigaste i långa loppet. Är det däremot ett projekt som kräver en specifik maskin som du kanske inte kommer att använda så mycket framöver så kanske det är bäst att hyra istället. Det finns massvis av företag som hyr ut maskiner och du kan till exempel titta in på Cramo då de är en aktör som erbjuder uthyrning av diverse maskiner.

Det finns fler fördelar än det rent ekonomiska med att hyra. Dels så är det bra för miljön. Det som kallas delningsekonomi är på framfart och beräknas bli ännu större i framtiden. Det betyder att man inte äger alla sina saker utan delar och hyr istället. När du hyr byggmaskiner så kommer du att kunna få det absolut senaste hela tiden. När du köper en maskin så måste du behålla den lång tid. Om du istället hyr så kommer du att kunna lämna tillbaks den när du är klar och nästa gång du hyr så är det antagligen en senare modell som är mer utvecklad du får. Det finns nästan ingen gräns för vad du kan hyra och det är bara att titta in till närmsta företags hemsida så kan du se vad de erbjuder. Det finns stora maskiner till transport, grävning och schaktning men också pumpar eller kanske lyftkranar. Har ni inte rätt kompetens på företaget så går det ofta att även hyra in personal för projekt.

Leave a Reply

mts_best